Dokumentace

Dokumentace je základ

Tento projekt vznikl za účelem pomoci nejen studentům, ale hlavně učitelům při výuce. Dokumentace totiž obsahuje mimo jiné i výukové materiály, které učitele provedou danou problematikou a ukážou, jak mají studenty postupně dovést k řešení tak, aby kód pochopili. Výukové materiály se dělí na několik částí a kromě nich se v dokumentaci dozvíte, jak DT-Box funguje, z čeho se skládá a jak využít obsažené knihovny společně se zařízeními tak, abyste mohli realizovat i vaše vlastní nápady.


Základní příručka

Provede Vás instalací software, prvním spuštěním DT-Boxu, zapojením příslušenství.


Ukázky

Tato část dokumentace obsahuje jednotlivé ukázky. Těmito ukázkami si postupně vyzkoušíte veškeré příslušenství DT-Boxu. Jde o jednoduché programy, kterými se lze inspirovat při řešení pozdějších příkladů nebo projektů.


Úlohy

Další kapitola nabízí zajímavé úlohy, jež mohou posloužit jako procvičení dosavadních znalostí. Každá úloha vám předloží srozumitelné zadání a vysvětlí, kde se podobný princip využívá ve skutečných řešeních. Poté je zde detailní postup a ukázka řešení.


Projekty

Když už budete seznámeni s úlohami, bude potřeba něco složitějšího. Proto jsou v dokumentaci i menší projekty které nejen prověří znalosti, ale také vás donutí přemýšlet. Mimo zadání obsahují projekty i nápady na rozšíření a kdyby si student nevěděl rady, najde tam i pár nápověd.


Referenční příručka

Kdybyste si nevěděli rady, pomůže vám referenční příručka, která popisuje jednotlivé knihovny ke všem komponentám a vysvětlí, jaké se v DT-Boxu vyskytují podpůrné moduly a zkratky a kdy je využít a kdy ne.